top of page
Tvorba reklamního obsahu

Fotografie a videa na míru vytvořena pro vaše propagační potřeby. Funkční materiály pro online i offline marketing v oblastech gastronomie, fashion, e-commerce a dalších. Kompletní služba od konceptu, zpracování, upravení po distribuci. Pojďme do toho společně! Neváhejte mě kontaktovat.

Produktové fotografie

Produktové fotografie na černém, bílém nebo vámi vybraném pozadí pro použití na e-shopu. Zajištění všech úhlů včetně 360° pohledu.

Imageové fotografie

Fotografie produktu nebo služby z reálného světa. Kompletní se zajištění modelů, komparzu i prostorů.

Reklamní videa

Reklamní videa ve formátu pro sociální sítě na výšku nebo na šířku dle potřeby. Prohlídková videa včetně záběrů z dronu.

© 2024 Radek Nový

bottom of page